Pamatų šiltinimas polistireno putplasčiu

Pastaruoju metu daug diskutuojama apie sienų, stogų, grindų šiltinimą, tačiau visai pamiršta apie pamatų, cokolių ir kitų su gruntu besiliečiančių paviršių termoizoliaciją.

Tai labai svarbu ne tik norint sumažinti energijos sąnaudas, bet ir dėl pamatų ilgaamžiškumo, nes  Pamatų ir kitų su gruntu besiliečiančių paviršių neteisingai įrengtą termoizoliacinį sluoksnį ištaisyti yra brangu, tai reikalauja daug darbo ir išlaidų, todėl būtina iš karto naudoti tinkamas izoliacines medžiagas ir atlikti darbus pagal griežtai apibrėžtas taisykles.

pamatu-siltinimas-polistireno-putplasciu

Pamatų šiltinimas poliestireno putplasčiu

Tokioms konstrukcijoms apšiltinti gali būti naudojamos įvairios medžiagos: polistireno putplastis (EPS), ekstruzinis polistirenas (XPS), įvairios mineralinės vatos (MV). Pamatų, cokolių su gruntu besiliečiančių paviršių termoizoliacijai įrengti Europos polistireno putplasčio žaliavos gamintojai yra pagaminę specialias polistireno putplasčio žaliavas. Iš šios žaliavos pagamintos polistireno putplasčio granulės gerai susilydo ir labai mažai įmirksta. Pamatams skirtos EPS plokštės gali būti baltos ir spalvotos. Europoje nereglamentuota šios polistireno putplasčio rūšies spalva, todėl, priklausomai nuo gamintojo, šios plokštės gali būti žalios, mėlynos.

Reikalavimai EPS pamatų plokštėms
Visose Europos šalyse EPS pamatų plokštėms yra parengtos nacionalinės normos ar taisyklės, tačiau pagrindiniai jų reikalavimai yra panašūs:
* Stipris gniuždant, kai yra 10% deformacijų, turi būti ne mažesnis kaip 100 kPa.
* Šilumos laidumo koeficiento vertė (lambda) = 0,035 – 0,040 W/mK.
* Ilgalaikis įmirkis panardinus vandenyje po 28 parų < 2 % tūrio.

Lietuvos mokslininkai, reglamentuodami termoizoliacines medžiagas, naudojasi Skandinavijos šalių patirtimi, rekomendacijomis, todėl ir šiame straipsnyje pateiksime šių šalių patirtį.
Suomijoje ir kitose Skandinavijos šalyse pamatų EPS plokštės sudaro apie 80% visų termoizoliacinių medžiagų, skirtų izoliuoti pastato dalims, besiliečiančioms su žeme.

Skandinavijos patirtis
Skandinavijos šalyse atlikta daugybė bandymų, tyrimų. Suomijos valstybinis mokslinis tyrimo institutas (VTT), ištyręs 15-20 m su gruntu tiesiogiai besiliečiančias pamatams izoliuoti naudotas plokštes, nustatė tik 0,5-2% faktinį vandens įmirkį.
1996 m. Švedijos ir Suomijos moksliniuose tyrimo institutuose (VTT ir “StatensProvningsanstalt”, SP) atlikti tyrimai taip pat patvirtino, kad žemėje esančio polistireno putplasčio vandens įmirkis neviršija 2%. Tas pats Suomijos institutas, 21,2 kg/m3 tankio EPS bandinius išlaikęs 60 parų panardytus vandenyje, nustatė 1,5% įmirkį.
Toks mažas vandens įmirkis (< 2%) tik labai nedaug pablogina EPS termoizoliacines savybes. Pateiktoje informacijoje yra nurodyta, kad 1% vandens įmirkis pablogina 3,0-3,3% termoizoliacines polistireno putplasčio savybes, taigi esant maksimaliam 2% įmirkiui EPS šiluminės savybės pablogėja tik 6,6%.
Nors nustatyti ilgalaikę vandens absorbciją difuzijos būdu pagal EN 12088 Suomijoje neprivaloma, bet, palyginti su XPS, buvo atlikti bandymai, ir EPS, ir XPS bandymų rezultatai yra vienodi, t. y. < 3% ir abi šios medžiagos yra priskiriamos tai pačiai klasei – WD3.
Atsižvelgus į šių bandymų rezultatus, ilgametę naudojimo patirtį Suomijoje, buvo reglamentuoti reikalavimai EPS pamatų plokštėms. Populiariausios ir dažniausiai gyvenamiesiems namams statyti naudojamos pamatų EPS120 plokštės. Šių plokščių tankis yra apie 21-22 kg/m3, stipris gniuždant, esant 10% deformacijų, yra ne mažesnis kaip 120 kPa (nustatoma pagal EN 826) ir ilgalaikis vandens įmirkis panardinus vandenyje neviršija 2% (nustatoma pagal EN 12087).
Anksčiau nurodyti standartai yra įteisinti Lietuvoje ir pagal minėtus standartus nustatomos visų Lietuvoje sertifikuotų polistireno putplasčio plokščių fizinės mechaninės savybės.
Be mums įprastų polistireno putplasčio būdų, norėčiau paminėti dar keletą EPS naudojimo būdų. Klojiniai iš EPS, kurie užpilami betonu; horizontali EPS izoliacija cokolio išorėje. EPS plokštės gali būti naudojamos ne tik pamatams, cokoliams, su gruntu besiliečiančiams paviršiams izoliuoti, bet ir plokštiems stogams virš nepralaidžių stogų (“sodai ant stogo”) izoliuoti, taip pat gali būti naudojamos kaip prieššaltinis sluoksnis kelių ir geležinkelių pamatams.
Priėmus LST 13163 “Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Polistireno putplasčio (EPS) gaminiai. Techniniai reikalavimai”, polistireno putplasčio plokštės bus gaminamos ir klasifikuojamos pagal naudojimo paskirtį.

Šaltinis: 2003 04 23, V, Nr. 77, Statome namą, Nr. 3, 14p.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *